Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри полковник Ванко Димитров Ангелов – съдия във Военен съд – София

19 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от Закона за съдебната власт поощри полковник Ванко Димитров Ангелов – съдия във Военен съд – София, с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

Предложение за това е направено от полковник Мадлен Димитрова – административен ръководител – председател на Военен съд – София, която се мотивира с 35-годишния му юридически стаж като следовател и съдия, показаните високи професионални резултати и изградения авторитет в колектива.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд