Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи за 2 април приемането на решение по дисциплинарното дело срещу Мирослава Тодорова – съдия в Софийски градски съд

19 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 2 април 2019 г. в 10:30 ч. обсъждането и приемането на решение по дисциплинарно дело срещу Мирослава Тодорова – съдия в Софийски градски съд.

В депозирано до СК писмо от 14 март 2019 г. председателят на ВКС посочва, че поради участие в срещи с екипа на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка, не е имал възможност да уведоми колегията, че няма да присъства в заседанието ѝ на 26 март 2019 г. и моли за отлагане на тази точка за 2 април 2019 г. Уточнява се, че би желал да участва в обсъждането и приемането на решение по предложението за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Мирослава Тодорова.

Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, внесе уточнение, че производството е отложено по молба на председателя на ВКС и предстоящото участие на членове на колегията в срещи с ЕК за 26 март 2019 г., предвид планираните за 19 март 2019 г. две процедури за избор на административен ръководител на органи на съдебната власт и три изслушвания на възражения срещу атестационни оценки.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд