Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи двама класирани кандидати в Районен съд – Лом в конкурс за първоначално назначаване

19 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 186а, ал. 3 от Закона за съдебната власт назначи класираните за Районен съд – Лом кандидати Лора Любомирова Димова и Елена Симеонова Геренска. Поради попълване на местата, колегията прекрати гласуването по отношение на останалите кандидати, кандидатствали за този съд.

Колегията не назначи класирания на първо място в конкурсната процедура за Районен съд – Лом, кандидат Иван Йорданов. Членове на колегията мотивираха отрицателния си вот за него с наличие на обективни факти от конкретни източници, които сочат обезпокояващи факти.

На 12 март 2019 г. колегията назначи четирима класирани кандидати в конкурса, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 14/08.05.2018 г., в Районен съд - Велинград, в Районен съд – Провадия, в Районен съд – Средец и в Районен съд – Козлодуй. Гласуването на класираните кандидати, както и по отношение на останалите, кандидатствали за двете свободни длъжности „съдия“ в Районен съд - Лом, тогава бе отложено, за да се запознаят членовете на колегията с информация във връзка с получен сигнал срещу класирания кандидат Иван Йорданов.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд