Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи резервен член на конкурсна комисия за повишаване в длъжност "съдия" във Върховния административен съд

19 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи доц. д-р Юрий Страшимиров Кучев – хабилитиран преподавател по административно право във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, за редовен член на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, на мястото на доц. д-р Красимир Симеонов Мутафов.

Колегията определи чрез жребий проф. д-р Валерий Георгиев Димитров – хабилитиран преподавател по административно право в УНСС за резервен член на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „съдия“ във ВАС, на мястото на доц. д-р Кучев.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд