Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия прекрати производството по дисциплинарно дело № 21/2018 г. по описа на ВСС, поради освобождаване на Георги Атанасов Петров от длъжността „военен следовател“

20 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело № 21/2018 г. по описа на Висшия съдебен съвет, поради влязъл в сила акт за освобождаване на Георги Атанасов Петров от длъжността „военен следовател“.

Георги Петров е освободен от заеманата длъжност във Военно-окръжна прокуратура – София с решение на Прокурорската колегия по протокол № 6/20.02.2019 г., на основание чл. 165, ал. 1, т. 7 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 от ЗСВ.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд