Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС потвърди наложеното със заповед на административния ръководител на СГП дисциплинарно наказание „забележка“ на Иван Костадинов Кадев – прокурор в СГП

20 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди  наложеното със заповед на административния ръководител на Софийска градска прокуратура  дисциплинарно наказание „забележка“ на Иван Костадинов Кадев – прокурор в СГП.

Решението на Прокурорската колегия, ведно със заповедта на административния ръководител на СГП за наложеното дисциплинарно наказание ще бъдат приложени към кадровото дело на прокурора.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд