Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи Наталия Николова-Бончева за изпълняващ функциите административен ръководител на Окръжна прокуратура – София

20 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Наталия Димитрова Николова-Бончева – административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София, за изпълняващ функциите административен ръководител, считано от 25.03.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Първият мандат на Наталия Николова – Бончева изтича на 24.03.2019 г. Тя е определена за изпълняващ функциите административен ръководител по предложение от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров.

С решение на Прокурорската колегия по протокол № 3/30.01.2019 г. е открита процедура за избор на административен ръководител, в която единствен кандидат е  Наталия Николова – Бончева.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд