Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи поименния състав на конкурсните комисии за младши прокурори и младши следователи в края на обучението им в НИП и определи датите за конституирането им

20 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименни списъци на магистрати от апелативните и окръжните прокуратури, отговарящи на условията на чл. 258, ал. 3, изр. 2-ро от ЗСВ и чл. 8, ал. 1 от Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението им в Националния институт на правосъдието. Кандидатите за младши магистрати полагат писмен и устен изпит с практическа насоченост.

Чрез жребий бе определен поименният състав на изпитните  комисии за младши прокурори и младши следователи, които ще бъдат конституирани на  22 април 2019 г. в сградата на Националния институт на правосъдието.

Изпитната комисия за младши прокурори е в състав:

         редовни членове:

 • Нина Кирилова - прокурор в Софийска градска прокуратура;
 • Лилия Симеонова – прокурор в Софийска градска прокуратура;
 • Емилия Пашалиева – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура;
 • Дарин Христов – прокурор в Софийска градска прокуратура;
 •  Румен Боев – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив

      и резервни членове:

 • Николай Иванов – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново;
 • Йорданка Чанкова – прокурор в Софийска градска прокуратура.

Изпитната комисия за младши следователи е в състав:

         редовни членове

 • Георги Гешев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив;
 • Красимир Ячев – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен;
 • Милена Любенова – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич;
 • Райна Гундева – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград;
 • Иван Тодоров – прокурор в Апелативна прокуратура – Варна

       и резервни членове:

 • Росица Танова – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна;
 • Орлин Куздов – прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен.

Прокурорската колегия определи графиците  на заетостта на членовете на конкурсните комисии за провеждане на финалните изпити на кандидатите за младши прокурори и младши следователи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд