Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия определи обема на информацията за кандидатите за младши магистрати и за първоначално назначаване в ОСВ, която ще се публикува на интернет сайта на ВСС

20 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши, че по отношение на конкурсите за младшите прокурори, младшите следователи и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт, информацията, която  в изпълнение на ЗСВ и Наредба № 1/09.02.2017 г. следва да бъде публикувана на интернет страницата на ВСС да съдържа входящ номер на заявлението за участие в конкурса, както и две имена на кандидата – собствено и фамилно, в съответствие с изискванията на Общия регламент относно личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд