Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС освободи Илиан Илианов Георгиев от заеманата длъжност "прокурор" във Военно-окръжна прокуратура – София

20 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, Илиан Илианов Георгиев (временно отстранен от длъжност с решение на ВСС по протокол № 3/24.01.2013 г., на основание чл. 230, ал. 1 от ЗСВ) от длъжност „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура – София, считано от датата на вземане на решението.

Решението на Колегията е във връзка с влязла в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление. С решение № 206/11.03.2019 г. по НД № 0823/2018 г., Върховният касационен съд – II НО е потвърдил решение № 13/06.06.2018 г. по ВНОХД № 063/2017 г. на Софийски апелативен съд, с което майор Георгиев е признат за виновен за престъпление по чл. 286, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и е осъден на една година и шест месеца „лишаване от свобода“, изтърпяването на което е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от 3 години и на „Обществено порицание“.

Прокурорската колегия  остави без уважение искането от Илиан Георгиев за възстановяването му на длъжност „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура – София, с оглед влязлата в сила присъда за извършено престъпление.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд