Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие Механизъм (процедура) за публична реакция в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи

20 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие Механизъм (процедура) за публична реакция в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи. Документът ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС и във вътрешно информационната система на Прокуратурата на Република България.

Механизмът предвижда при установяване на случай на засягане на независимостта и доброто име на прокурор или следовател, възможно най-бързо Прокурорската колегия  да вземе решение за начина на реакция, която може да бъде:

-        Публично оповестено официално становище или декларация на колегията;

-        Изявление за медиите на говорителя на колегията или на определен член на колегията;

-        Писмен отговор до съответна институция, вкл. публичното му оповестяване.

Механизмът регламентира начините на публично оповестяване, както и възможността реакцията да бъде предизвикана и по искане на прокурор/и/ или следовател/и/.

Предвижда се, когато публично са оповестени конкретни обстоятелства, съдържащи твърдения за допуснати от прокурор или следовател нарушения в дейността по правоприлагане или на морално-етичните норми на поведение, твърденията следва да бъдат проверени, а предприетите действия и резултатите от извършената проверка – да бъдат публично оповестени.

Механизмът е изготвен в изпълнение на решение на Прокурорската колегия по протокол № 1/16.01.2019 г. от работна група в състав: Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България, Даниела Машева, Калина Чапкънова и Пламена Цветанова.

При изготвянето му е съобразено Становище № 8/2013 г. на Консултативния съвет на европейските прокурори относно отношенията между прокурорите и медиите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд