Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи дати за провеждане на събеседване с кандидатите в процедурите за избор на административни ръководители на Апелативна прокуратура – Велико Търново, Окръжна прокуратура – София и Районна прокуратура – Смолян

20 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурите за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

Събеседването с кандидата за административен ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново ще се проведе на 10.04.2019 г., а събеседването с кандидатите за административен ръководител на Окръжна прокуратура – София и Районна прокуратура – Смолян на  17.04.2019 г.

В трите изборни процедури са допуснати до участие по един кандидат, както следва:

-        за Апелативна прокуратура – Велико Търново – Таня Недкова Иванова – заместник на административния ръководител и и.ф. административен ръководител на апелативната прокуратура;

-        за Окръжна прокуратура – София – Наталия Димитрова Николова-Бончева – и.ф. административен ръководител и

-        за Районна прокуратура – Смолян – Димитър Иванов Стратиев – административен ръководител – председател на Районен съд – Мадан.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд