Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Трима кандидати се явиха на писмения изпит в конкурса за „прокурор“ в Специализираната прокуратура

Днес, 20.03.2019 г. в сградата на Националния институт на правосъдието, зала № 32 се проведе писменият изпит по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 30/21.11.2018 г.  конкурс за първоначално назначаване и заемане на една свободна длъжност  „прокурор“ в Специализираната прокуратура.

На писмения изпит се явиха тримата кандидати допуснати в конкурса. Изпитът започна в 9,00 часа, като в присъствието на членовете конкурсната комисия се изтегли един казус по  наказателно-правни науки и един тест по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека.

Пожелаваме успех на всички кандидати!

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд