Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи Йордан Иванов Геров на длъжност „съдия“

26 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт преназначи Йордан Иванов Геров на заеманата преди назначаването му за „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Момчилград, длъжност „съдия“ в Районен съд – Момчилград, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител – председател на Районен съд – Момчилград.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд