Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи редовни и резервни членове на изпитната комисия за младши съдии в края на обучението им в НИП

26 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи редовни и резервни членове на изпитните комисии за младши съдии в края на обучението им в Националния институт на правосъдието, във връзка с постъпили заявления за отвод.

Колегията определи Йонко Георгиев Георгиев – съдия в Окръжен съд – Хасково, за редовен член на изпитната комисия за младши съдии по гражданско право и процес, на мястото на Петранка Райчева Прахова.

Колегията избра чрез жребий:

- Галя Василева Белева - граждански съдия в Окръжен съд - Бургас, за редовен член на изпитната комисия за младши съдии по гражданско право и процес, на мястото на Красимир Недялков Мазгалов;

- Наталия Денева Георгиева – граждански съдия в Окръжен съд - Русе за резервен член на изпитната комисия за младши съдии по гражданско право и процес, на мястото на Йонко Георгиев Георгиев;

- Кристина Райкова Филипова – граждански съдия в Софийски градски съд, за резервен член на изпитната комисия за младши съдии по гражданско право и процес, на мястото на Ралица Борисова Димитрова;

Съдийската колегия на ВСС определи Николай Гетов Джурковски – съдия в Апелативен съд – София, за редовен член на изпитната комисия за младши съдии по наказателно право и процес, на мястото на Георги Димов Пепеляшев.

Чрез жребий бе определен Красимира Христова Райчева - наказателен съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, за резервен член на изпитната комисия за младши съдии по наказателно право и процес, на мястото на Николай Гетов Джурковски.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд