Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра членове и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България

26 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра на основание чл. 15 от Правилата за дейността на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, 12 членове на НСММСНД, както следва:

 • Андроника Илиева Ризова – Ръжданова – съдия в Районен съд – Петрич,
 • Георги Христов Иванов – съдия в Районен съд – Бургас,
 • Калин Кирилов Баталски – председател на Окръжен съд – Перник,
 • Карамфила Райкова Тодорова – съдия в Софийски градски съд, командирована в Апелативен съд – София,
 • Мариета Неделчева Маринова – заместник-административен ръководител на Специализирания наказателен съд,
 • Мартин Данчев Данчев – заместник-председател на Окръжен съд – Сливен,
 • Пламен Ангелов Синков – заместник-председател на Апелативен съд – Бургас,
 • Светла Василева Даскалова-Василева – съдия в Окръжен съд – Варна,
 • Светлин Иванов Иванов – съдия в Окръжен съд – Бургас,
 • Светослава Николаева Колева - Ангелова – съдия в Окръжен съд – Варна,
 •  Татяна Валентинова Грозданова-Чакърова – съдия в Окръжен съд – София,
 • Янко Димитров Янков – заместник-председател на Апелативен съд – Варна.

Съгласно чл. 17 от Правилата, Колегията избра националното лице за контакт на НСММСНД Мариета Неделчева Маринова – заместник-административен ръководител на Специализирания наказателен съд Тя е избрана измежду 4 кандидатури, предложени от Комисията по атестирането и конкурсите към СК.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд