Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи нов резервен член на първа конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища

26 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий нов резервен член на първа конкурсна комисия по обявения с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 3/29.01.2019 г. конкурс за младши съдии в окръжните съдилища.

Избрана е проф. Анелия Мингова – хабилитиран преподавател по гражданско право в ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, на мястото на проф. д. ю. н. Георги Стефанов Иванов.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд