Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед на административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, с която е обърнато внимание на прокурор Илчо Петров Петров

27 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед № РП-14/08.02.2019 г. на Гриша Мавров – административен ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, с която на основание чл. 237, ал. 1 от ЗСВ е обърнато внимание на Илчо Петров Петров – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора.

Заповедта на административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора ще бъде приложена към кадровото дело на прокурора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд