Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, с която е обърнато внимание на Драгомир Янчев Георгиев – следовател в Окръжен следствен отдел на Окръжна прокуратура - Бургас

27 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед № РД-19-02/09.01.2019 г. на Георги Чинев – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, с която на основание чл. 237, ал. 1 от ЗСВ е обърнато внимание на Драгомир Янчев Георгиев – следовател в Окръжен следствен отдел на Окръжна прокуратура – Бургас.

Заповедта на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас ще бъде приложена към кадровото дело на следователя.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд