Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Веселина Милушева Милушева – административен ръководител на Района прокуратура – Силистра

27 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Веселина Милушева Милушева – административен ръководител на Района прокуратура – Силистра.

Прокурорската колегия, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, избра чрез жребий дисциплинарен състав: Георги Кузманов - председател и докладчик, Калина Чапкънова, Гергана Мутафова.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Силистра във връзка с извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 2 и ал. 3, т. 4 от ЗСВ, изразяващи се във виновно неизпълнение на служебните задължения, накърняване престижа на съдебната власт и неизпълнение на други служебни задължения.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд