Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС допълни чрез жребий състава на изпитната комисия за младши следователи в края на обучението им в Националния институт на правосъдието във връзка с постъпил отвод

27 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Росица Неделчева Тонева – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, за редовен член на изпитната комисия за младши следователи в края на обучението им в  Националния институт на правосъдието. Тя зае мястото на подалия отвод Иван Колев Тодоров – заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна.

На мястото на Росица Тонева, за резервен член на изпитната комисия, чрез жребий бе определен Андрей Митков Андреев – прокурор в Специализираната прокуратура.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд