Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира шестима прокурори, един следовател и повиши на място в по-горен ранг осем прокурори

27 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Милена Милева Милева – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград, и прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“

Колегията прие на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Мая Христова Големанова – прокурор в Районна прокуратура - Монтана, която на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на полк. Светослав Димитров Йосифов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив; Михаела Спасова Райдовска – заместник на административния ръководител – заместник градски прокурор на Софийска градска прокуратура; Петър Николов Джунов – прокурор в Софийска районна прокуратура и прие на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

 

Считано от датата на вземане на решението, Прокурорската колегия, на основание чл. 234 от ЗСВ, повиши на място в по-горен ранг Росен Обретинов Станев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Лом; Виктор Бориславов Тарчев – прокурор в Софийска градска прокуратура; Тодор Стефанов Деянов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян; Красимир Георгиев Маринов – прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен; Мирослав Тодоров Овчаров – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново; Любомир Михайлов Йорданов – прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил; Анита Георгиева Димова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Благоевград; Биляна Димитрова Гълъбова – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград;

Прокурорската колегия на ВСС проведе, на основание чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Галина Христова Стоянова – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София и Митко Георгиев Димитров – прокурор в Софийска градска прокуратура и прие на основание, чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им  „Много добра“.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд