Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Анастас Иванов Моллов – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Търговище с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв.

27 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б “б“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във вр. чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Анастас Иванов Моллов – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Търговище, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурор Моллов е поощрен по предложение от Драгомир Сяров – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Търговище. Посочено е, че през 39 годишната си работа като прокурор, г-н Моллов е показал безспорен професионализъм, много добра теоретична подготовка и богат практически опит. Той е назначен в Окръжна прокуратура – Ямбол на длъжност младши прокурор на 10.03.1980 г., бил е прокурор, заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Ямбол, прокурор в Окръжна прокуратура – Търговище и административен ръководител на прокуратурата от 01.07.1992 г., като от 16.12.2009 г. и понастоящем е зам.административен ръководител- заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Търговище.

Отчетено е, че през цялата си дългогодишна дейност като прокурор Анастас Моллов е бил образец на професионализъм, етично отношение към колегите и гражданите.

Анастас Иванов Моллов е освободена, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65 годишна възраст, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Търговище, както и от длъжността „прокурор“, считано от 03.04.2019 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд