Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи главния секретар на ВСС да сключва граждански договори с физически лица

28 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи главния секретар на ВСС да сключва граждански договори с физически лица за възлагане на конкретни дейности в помощ на администрацията на ВСС на стойност до 3000 лв., както и да ги  изменя и прекратява, след съгласуване с Комисия „Съдебна администрация“ и Комисия „Бюджет и финанси“.  

Пленумът на ВСС отмени решението си  по т. 22 от протокол № 24/18.06.2008 г., изм. с решение по т. 52 от протокол № 27/11.07.2013 г., с които главният секретар след изрично упълномощаване от ВСС сключва граждански договори с външни лица в помощ на администрацията, след съгласуване с посочените комисии.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд