Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи на представляващия ВСС да сключи договор с „ЕСОФ БГ“ ООД за реализиране на онлайн излъчване в реално време на заседанията на пленума и на колегиите на интернет сайта на ВСС

28 март 2019 година

Пленумът на ВСС възложи на представляващия ВСС да сключи договор с „ЕСОФ БГ“ ООД за реализиране на онлайн излъчване в реално време на заседанията на пленума и на колегиите на интернет сайта на ВСС. Договорът е за срок от една година и е в размер на 8 160 лв. без ДДС. Настоящият договор изтича на 08.04.2019 г., като изплатената сума към 15.03.2019 г. е в размер на 7 400 лв. без ДДС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд