Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет командирова свои представители за участие в международни форуми, организирани от Европейската мрежа за съдебно обучение и Европейската мрежа на съдебните съвети

28 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет командирова г-н Боян Магдалинчев -  представляващ ВСС за участие в заключителната конференция по проект за върховенството на закона, изпълняван от Европейската мрежа за съдебно обучение,  в партньорство с ЕМСС. Основната цел на проекта е да предостави възможност на участниците да обсъдят европейските и националните стандарти на върховенството на закона и да разгледат аспектите на защитата на основните права и върховенството на закона, отразени в съдебната практика на Съда на ЕС и ЕСПЧ, чрез увеличаване на разбирането за това каква е ролята и ежедневните задължения при изпълнение на лични и професионални задължения на съдиите и прокурорите.

Конференцията ще се проведе в периода 12-15 май 2019 г. в гр. Люксембург, Великото херцогство Люксембург и ще обедини представители на институциите за съдебно обучение, представители на съдебните съвети и на европейските асоциации на съдиите. По време на форума ще бъде представена релевантната съдебна практика на Съда на ЕС и на ЕСПЧ и ще бъдат проведени дискусии по ключови предизвикателства пред съдебната власт.

Пленумът на Висшия съдебен съвет командирова Даниела Машева, Калина Чапкънова и Светлана Бошнакова за участие в обучение на тема „Независимост и отчетност на съдебната власт и ефективна съдебна защита“, в рамките на проект на Европейската мрежа за съдебно обучение, насочен към върховенството на правото. Обучението ще се проведе в периода 4-5 април 2019 г. в гр. Флоренция, Италия.

Калина Чапкънова ще  участва и в четвъртата среща по проект „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в периода 7-10 април 2019 г., в гр. Рим, Италия. С решение на Пленума на ВСС по протокол № 21/19.07.2018 г., за участници в проекта са определени – Олга Керелска – член на Съдийската колегия на ВСС и Калина Чапкънова – член на Прокурорската колегия на ВСС.

Пленумът на ВСС командирова  Вероника Имова – член на ВСС за участие в четвъртата среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 10-13 април 2019 г. в гр. Вилнюс, Литва. С решение на Пленума на ВСС по протокол № 21/19.07.2018 г., за участие в проекта са определени – членовете на Съвета Вероника Имова и Пламен Найденов.

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд