Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС допълни свои решения от 2018 г. във връзка с организиране, провеждане и възлагане на процедури за обществени поръчки за строителство от административните ръководители на органите на съдебната власт

28 март 2019 година

Пленумът на ВСС допълни решението си по протокол № 01/18.01.2018 г. за организиране, провеждане и възлагане на процедури за обществени поръчки за строителство от административните ръководител на органите на съдебната власт и ВСС, като създаде нова точка 6.3.1. според която „При наличие на мотивирано предложение и след преценка от страна на ВСС, организирането, провеждането и възлагането на обществена поръчка с прогнозна стойност по т. 6.3., се осъществява от административните ръководители на органите на съдебната власт или съвместно, съобразно чл. 8 от ЗОП, след взето решение на Пленума на ВСС.“

Решението ще бъде публикувано на интернет страницата на ВСС, раздел „Постоянни комисии“, подраздел Комисия „Управление на собствеността“ – „Правила“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд