Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС делегира правомощия на административните ръководители на Районен съд – Луковит и Районен съд – Бяла в качеството им на възложители по ЗУТ

28 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи административните ръководители на Районен съд – Луковит и Районен съд – Бяла в качеството им на възложители по ЗУТ да подават заявления, получават документи, съгласуват документация и сключват договори за присъединяване към техническата инфраструктура със съответните държавни и общински органи, както и с експлоатационните дружества за обектите -  „Основен ремонт и преустройство на съществуващата пететажна сграда в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ № 2“ и „Изграждане на нова административна сграда за органите на съдебната власт, гр. Бяла“

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд