Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС реши главният прокурор на Република България да упражни правомощията си реда на чл. 5, ал. 2, т. 7 от ЗОП във връзка с организирането, провеждането и възлагането на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“

28 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши главният прокурор на Република България да упражни правомощията си по чл. 5, ал. 2, т. 7 от ЗОП във връзка с организирането, провеждането и възлагането на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“.

Обектът е включен в Инвестиционната програма на ВС за 2018 г. с прогнозна сметна стойност 2 500 000 лв., период на изпълнение 2019-2020 г. и годишна задача за 2019-2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд