Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение две решения на ВАС, с които са удовлетворени жалбите на трима съдии

2 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение съдебните актове на Върховния административен съд, с които са отменени решения на Колегията по молби на съдии от трима Районен съд – Бургас и Районен съд – Варна за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Колегията установи, че съдът се е произнесъл по съществото на жалбите, като исканията на магистратите са удовлетворени и не следва да се иска допълването им.

Става въпрос за решение № 4418/25.03.2019 г. по административно дело № 8644/2017 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалби на Георги Христов Иванов – съдия в Районен съд – Бургас, и на Яна Димитрова Колева – административен ръководител-председател на Районен съд – Бургас, към онзи момент.

С него ВАС е отменил решение на Съдийската колегия по протокол № 29/18.07.2017 г., с което е повишен на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ Иван Бедачев – съдия в Районен съд – Асеновград, на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Бургас – наказателна колегия.

Другото прието за сведение е решение № 4372/25.03.2019 г. по административно дело № 841/2018 г. по описа на Върховния административен съд, образувано по жалба на Стоян Димитров Колев – съдия в Районен съд – Варна. ВАС е отменил решение на Съдийската колегия по протокол № 49/05.12.2017 г., т. 4.2, с което на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт Йордан Димов – съдия в Окръжен съд – Шумен, е преместен на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Варна – търговска колегия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд