Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет предоставя пет автомобила на четири съдилища

4 април 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да се платят задълженията за местни данъци и такси за имоти, декларирани на ВСС, в четири общини – Бургас, Враца, Перник и Пловдив. Имотите са предоставени за нуждите на Окръжен съд – Бургас, Окръжен съд – Враца, Окръжен съд – Перник и Окръжен съд – Пловдив.

Със съгласие на Пленума на ВСС на основание чл. 390, ал. 2 от Закона за съдебната власт, се предоставят безвъзмездно за управление служебни автомобили „Фолксваген Пасат“ на Върховния административен съд, на Административен съд – София-град, на Административен съд – Смолян и два броя автомобили на Софийски районен съд. Те са от наличните във ВСС стари автомобили „Фолксваген Пасат“ с отпаднала необходимост. През 2018 г. бяха закупени посредством процедура на обществена поръчка 50 нови коли марка „Шкода“, 13 от които за нуждите на ВСС, а останалите 37 за органите на съдебната власт. От старите 13 автомобили на ВСС, 1 остава за ползване, 1 се бракува, 5 се предоставят с настоящото решение на 4 съдилища, а другите 5 ще бъдат разпределени след постъпване на съответните искания и преценка на тяхната обоснованост. Предстои да бъде направен анализ на обезпечеността, предвид възможността за преразпределяне и на старите коли на органи на съдебната власт, които са получили нови.

Поради липса на финансов ресурс в рамките на техния утвърден бюджет е оставено без уважение искането на административния ръководител на Районен съд – Монтана.

С решение на Пленума е възложено на представляващия ВСС да сключи договор с „Прокомтех“ ЕООД за структурно окабеляване (включващо компютърна и телефонна мрежа) в работните помещения, в предоставената на ВСС част от сграда, намираща се в гр. София на ул. „Раковски“ № 185 за нуждите на Съвета.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд