Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС не взе решение относно възможността да се кандидатира за членство в Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети

4 април 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет не взе решение относно възможността да се кандидатира за членство в Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети.

Членовете на ЕМСС могат да издигнат кандидатури за Изпълнителния борд, поради изтичане на мандата на трима от членовете – на Съдебните съвети на Хърватия, Португалия и Англия и Уелс. Всеки член на ЕМСС може да излъчи свой кандидат за член на Борда. Изборите ще бъдат проведени на Общо събрание на членовете на Мрежата в гр. Братислава, Словакия. Институциите, избрани по време на това Общо събрание ще имат двугодишен мандат – до Общото събрание през месец юни 2021 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд