Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение доклад от участие на член на ВСС в среща по Проекта на Европейската мрежа на съдебните съвети „Обществено доверие и имидж на правосъдието“

4 април 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад на Калина Чапкънова – член на ВСС, от участие в среща по Проекта на Европейската мрежа на съдебните съвети „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ 2018/2019 г., състояла се в периода 4-5 февруари 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия.

В него е предоставена информация за проведените дискусии и относно проект „Насоки за използване на социалните медии от отделни съдии“. Дискутирана е институционалната уредба на социалните медии и тяхната институционална употреба. Разисквани са възможностите за гарантиране на отчетността и прозрачността на съдебната система чрез социалните медии, както и темата „Как да изготвим най-доброто ръководство за комуникация с другите отрасли на властта“.

Съгласно решението на Пленума Докладът ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд