Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изпрати на министъра на отбраната предложение за съгласуване на униформеното облекло и отличителните знаци на военнослужещите от военните съдилища и военните прокуратури

4 април 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изпрати на министъра на отбраната предложението на главния прокурор по чл. 262, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, за съгласуване на униформеното облекло и отличителните знаци на военнослужещите от военните съдилища и военните прокуратури, ведно с приложение № 1 за видовете униформено облекло на военнослужещите от военните съдилища и военните прокуратури, и Приложение 2 за отличителните знаци за принадлежност към съдебната власт.

Обсъжданите предложения за униформено облекло и отличителни знаци на военнослужещите магистрати, са изпратени от военните съдилища и военните прокуратури.

Процедурата за утвърждаването им от Пленума на ВСС предвижда първо съгласуване на проектите за униформено облекло и отличителни знаци с министъра на отбраната. След това те трябва да бъдат представени на Пленума за тяхното утвърждаване.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд