Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия да подпише анекс за продължаване на срока на договор за наем на сграда, ползвана от Районен съд – Балчик

4 април 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към договор, сключен между ВСС и ЕТ „Васил Григоров“ за наем на недвижим имот, представляващ целия трети етаж, стаи от втори етаж и част от сутерен на масивна триетажна сграда, за продължаване на срока на договора с 3 месеца, считано от 01.04.2019 г.

С решение по протокол № 31/13.12.2018 г., т. 25 Пленумът на ВСС е изразил колективната си воля договорът за наем за недвижимия имот, за нуждите на Районен съд – Балчик, и Районна прокуратура – Балчик, да бъде удължен с 6 месеца. По предложение на наемодателя обаче е подписан анекс за три месеца, и сега предстои удължаване на наемния договор за още три месеца.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд