Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува частично проект на МС за средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.

4 април 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет не съгласува проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и придружаващите я документи, в частта за Препоръчителните тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за периода 2020 – 2022 г.

Пленумът съгласува проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и придружаващите я документи в останалата част.

В мотивите към решението на Пленума на ВСС се уточнява, че в така изготвената бюджетна прогноза има несъответствие на посочените препоръчителни тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за тригодишния период с предложената от ВСС тригодишна бюджетна прогноза.

Посочва се, че бюджетът на съдебната власт е самостоятелен, а  конституционно установеното изискване е той да осигурява средства за функционирането на органите на съдебната власт. Тази конституционна повеля няма да бъде изпълнена, както в случаите, когато въобще не са осигурени средства, така и при недостатъчност на одобрените средства по бюджета на съдебната власт със средносрочната бюджетна прогноза на Министерския съвет за периода 2020-2022 г. В тази насока се е произнесъл и Конституционният съд с Решение № 18/16.12.1993 г. по к. д. 19/1993 г. и Решение № 17/13.10.1995 г. по к. д. № 13/1995 г.

Одобрената от Пленума на ВСС с протокол № 5/28.02.2019 г. тригодишна бюджетна прогноза предвижда следните параметри за разходи:

2020 г. – 824,5859 млн. лв.

2021 г. – 871,8019 млн. лв.

2022 г. – 932,4899 млн. лв.

В представената от МФ средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. са посочени препоръчителни тавани на разходите по бюджета в размер на 741,317 млн. лв. за всяка една от трите години, което представлява разлика с 83,2689 млн. лв. спрямо одобрената от Пленума на ВСС бюджетна прогноза. Размерът на препоръчителните тавани на разходите по бюджета на съдебната власт за следващите две години е същият.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд