Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с публикувано съобщение на интернет страницата на Висшия съдебен съвет на 13.02.2019 г,. за процедура за подбор на четири свободни съдийски длъжности във вътрешната система на правораздаване на Организацията на обединените нации (ООН), Ви информираме, че срокът за подаване на кандидатури се удължава до 12.04.2019 г.

Информация за реда и начина на кандидатстване може да бъде намерена на следния линк, на който е публикувано съобщението:  http://www.vss.justice.bg/page/view/8535.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд