Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Членове на ВСС се срещнаха с представители на ЕК и новия отговорник по Механизма за сътрудничество и оценка за България Томас Гарсия

8 април 2019 година

Членове на Висшия съдебен съвет се срещнаха с представители на Европейската комисия и с новия отговорник по Механизма за сътрудничество и оценка за България Томас Гарсия. Домакини на срещата бяха Боян Магдалинчев - представляващ ВСС, Вероника Имова и Атанаска Дишева – членове на Съдийската колегия, Даниела Машева и Светлана Бошнакова - членовете на Прокурорската колегия. В екипа на Експертната мисия на Европейската комисия участваха Жулиен Мусние – началник на отдел, Генерален секретариат и Туе Фосдал – Генерален секретариат.

Гостите посочиха, че посещението им се провежда след положителния доклад за България от месец ноември 2018 г., във важен етап от изпълнението на Механизма за сътрудничество и оценка“, и първата им цел са поставените по него задачи. Те обърнаха внимание на възможността ВСС да осъществява директен контакт с ЕК чрез нейния представител за България. Заявено бе желание, ЕК да работи в един момент с България както с другите държави членки на Европейския съюз.

„Съзнаваме отговорността на нашата работа и ще създадем условия за непрекъснат контакт с г-н Гарсия по всички дейности на ВСС, които представляват интерес за Европейската комисия“, каза Боян Магдалинчев - представляващ ВСС. Членовете на Съвета представиха свършеното след последната съвместна среща от 12 март 2019 г. в областта на конкурсните процедури, атестирането, за намаляване на натовареността на магистратите, реформата на съдебната карта. Споделени бяха положителните резултати от преструктурирането на районни прокуратури в страната.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд