Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Членове на Съдийската колегия поставиха въпроси на магистрати от страната към председателя на ВКС

9 април 2019 година

Членове на Съдийската колегия поставиха в началото на днешното си заседание пред Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, отправени въпроси от техни колеги в страната относно неговото отношение към българското правосъдие.

Г-жа Боряна Димитрова – член на Съдийската колегия, поиска отговор, дали председателят на ВКС се разграничава от мнението, че в България няма правосъдие, дали той вярва на българските съдии. Г-н Георги Чолаков - председател на Върховния административен съд, го попита от името на административните съдии, дали споделя изявлението на своята съпруга, че съдебният акт на Административен съд – София-град е „извращение с правото“?

Въпросите са предизвикани от изказване на г-жа Елисавета Панова в телевизионно предаване, при което са отправени послания към българските граждани, да не се спазват законите, когато не им харесват. „Би било лицемерие да продължим да се произнасяме за професионалното израстване на нашите колеги, ако не вярваме изобщо в правосъдието“, посочи г-жа Димитрова.

Г-н Драгомир Кояджиков добави, че за пореден път се отправят въпроси към председателя на ВКС за неговото отношение към българското правораздаване.

Г-н Панов отново заяви, че няма да отговаря на подобни въпроси и напусна заседанието на Съдийската колегия на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд