Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи изслушването на възраженията на двама магистрати срещу изготвените им комплексни оценки и върна на КАК друга комплексна оценка

9 април 2019 година

Съдийската колегия на ВСС върна на Комисията по атестирането и конкурсите изготвена комплексна оценка за периодично атестиране, на Милен Георгиев Василев – съдия в Апелативен съд – София. Предвид направено от магистрата писмено изявление, Колегията не го изслуша. Тя прие представеното от него възражение срещу изготвената му комплексна оценка за периодично атестиране и я върна на КАК за преразглеждане.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 23 април 2019 г. от 14,30 ч. изслушването на възражения на Стела Светлинова Шипковенска – съдия в Районен съд – Разлог, и на Росица Велкова Иванова-Стойчева – съдия в Софийския районен съд, срещу изготвените им комплексни оценки. Съдия Шипковенска е депозирала във ВСС молба за отлагане, тъй като е служебно възпрепятствана, предвид насрочени за днес дела за разглеждане. Изслушването на възражението на съдия Иванова-Стойчева е отложено, защото не е била редовно уведомена за възможността да се яви пред Съдийската колегия на 09.04.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд