Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители в седем съдилища

9 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт в седем съдилища. В Районен съд – Ардино, Районен съд – Девня и Районен съд – Първомай, длъжността е свободна. В Апелативен съд – Пловдив, Окръжен съд – Кърджали, Районен съд – Асеновград и Районен съд – Тервел, изтича мандатът на досегашните административни ръководители.

Предложения за назначаване на административен ръководител могат да се  подават в администрацията на ВСС в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“.

Решението се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува на интернет страницата на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд