Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи резервни членове на две конкурсни комисии

9 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий доц. д-р Ивайло Иванов Стайков - хабилитиран преподавател по гражданско право в Нов български университет, за резервен член на първа конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища, на мястото на проф. д-р Веселина Неделчева Манева от Нов български университет. Конкурсът е обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 3/29.01.2019 г.

Колегията определи чрез жребий Христина Захариева Марева, граждански съдия в Окръжен съд – Сливен, за резервен член на изпитната комисия за младши съдии в края на обучението им в Националния институт на правосъдието по гражданско право и процес, на мястото на Емилия Атанасова Кунчева – съдия в Окръжен съд - Плевен.

Конкурсът е обявен с решение на СК по протокол № 10/19.03.2019 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд