Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС насрочи изслушването на допуснатия кандидат за административен ръководител на Административен съд – София-област

9 април 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще проведе на 21 май 2019 г. събеседването с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител – председател на Административен съд – София-област.

 Допуснатият кандидат – Мария Христова Попова има един мандат като председател, а в момента е изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Административен съд – София-област.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд