Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС отложи за следващо заседание разглеждането на предложението от и.ф. административния ръководител на Районна прокуратура – Смолян за назначаване на заместник-районен прокурор

10 април 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващо заседание разглеждането на предложението от Спас Динков - и.ф. административния ръководител на Районна прокуратура – Смолян за назначаване на Христо Атанасов Ирикев – прокурор в Районна прокуратура – Смолян, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Смолян.

Решението на Колегията е във връзка с предстоящото на 17.04.2019 г. събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Смолян. Единствен кандидат в изборната процедура е Димитър Иванов Стратиев - настоящ административен ръководител на Районен съд – Мадан.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд