Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС разкри нова щатна бройка за длъжността „системен администратор“ в Районна прокуратура – Пловдив

10 април 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет съкрати, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, една заета щатна бройка за длъжността „системен администратор“ в щата на Апелативна прокуратура – Пловдив и съответно разкри една щатна бройка за същата длъжност в щата на Районна прокуратура – Пловдив. Гласуването премина при отвод на г-жа Гергана Мутафова – председател на Комисия „Съдебна администрация“ към Прокурорската колегия.

Даден бе 7-дневен срок на административните ръководители на Апелативна прокуратура – Пловдив и Районна прокуратура – Пловдив, от получаване на настоящото решение, при възможност да приложат процедурата по чл. 343, ал. 2 от ЗСВ за съдебният служител, чиято бройка е съкратена и разкрита нова в Районна прокуратура – Пловдив. Указано бе на административния ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив при липса на възможност за приложението на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ да предприе действия по прекратяване на трудовите правоотношения със съдебният служител, на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2-ро от КТ, поради съкращаване на щата, при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 329 от КТ и закрилата при уволнение по чл. 333 от КТ.

Прокурорската колегия взе решение след проведено изслушване на административните ръководители на Районна прокуратура – Пловдив, Апелативна прокуратура – Пловдив и Окръжна прокуратура – Пловдив, които заявиха, че поддържат изложените мотиви и аргументи в представените писмени становища.

Комисия „Съдебна администрация“ предложи три варианта за осигуряване на необходимата щатна бройка – чрез съкращаване на една заета щатна бройка за длъжността „системен администратор“ по щата на Окръжна прокуратура – Пловдив или Апелативна прокуратура – Пловдив, или чрез разкриване на нова щатна бройка в Районна прокуратура – Пловдив.

В мотивите на Комисията е посочено, че в районна прокуратура – Пловдив компютърните потребители са 104 (при утвърден щат за един системен администратор), което е над горната граница, а в Апелативна прокуратура – Пловдив компютърните потребители са 35 (при утвърден щат за двама системни администратори), като приемливото натоварване на един системен администратор е 40 до 70 потребители, съответно натоварването в Апелативна прокуратура – Пловдив е близо до долната граница.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд