Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС упълномощи служители в администрацията на ВСС с право да я представляват в производства пред органи на съдебната власт, административни органи и органи по принудителното изпълнение

10 април 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 35 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация, възложи на представляващия прокурорската колегия да упълномощи служители в Администрацията на ВСС с юридическо образование, с право да представляват Прокурорската колегия в производства пред органи на съдебната власт, административни органи и органи по принудителното изпълнение.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд