Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Министърът на правосъдието Данаил Кирилов за първи път председателства заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет

11 април 2019 година

Новият министър на правосъдието Данаил Кирилов присъства на заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет. Той бе официално представен от представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, който изрази увереност за ползотворна съвместна работа в отстояване интересите на съдебната власт. Господин Магдалинчев изрази очакванията на членовете на ВСС министърът на правосъдието да бъде „постоянната, институционална връзка“ между съдебната и изпълнителната власт по всички важни въпроси.

В обръщението си министърът на правосъдието припомни, че с голяма част от членовете на Висшия съдебен съвет са работили заедно и са обсъждали законопроекти и правни идеи, а с други се познават от процедурата за публичен избор на членове на съвета. Той посочи, че проведената процедура за избор на членове на ВСС от парламентарната квота е доказателство за осъществения от Народното събрание публичен подбор, съобразно стандартите на националното законодателство и очакванията на европейските партньори за публичност и прозрачност.

Министър Кирилов изказа благодарност както към кандидатите за членове на ВСС проявили смелост да участват в „парламентарната процедура, да разкрият лични данни, професионална биография и опит“, така и към кандидатите номинирани и участвали в проведения избор от професионалната общност на магистратите. Отчетено бе, че ВСС от началото на своя мандат има принос за възстановяване балансираността и спокойствието на съдебната система, с оглед затвърждаване независимостта на съдебната система, магистратите, и осигуряване върховенството на закона. Министър Кирилов изрази готовност да бъде на разположение и да участва в съвместното разрешаване на всички проблеми, касаещи развитието на съдебната система.

Министърът на правосъдието откри заседанието на Пленума на ВСС и присъства по време на обсъждането и приемането на точките от дневния ред, касаещи бюджета на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд