Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши корекция по бюджетите на органи на съдебната власт участници в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и граждански доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

11 април 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение по бюджетите на органи на съдебната власт за 2019 г. с цел осигуряване на финансови средства за награден фонд, образователни материали и провеждане на инициативи от съдилища и прокуратури, които участват самостоятелно или съвместно в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2018/2019 година.

Бюджетите на 28 съдилища и прокуратури са увеличени с общо 11 626 лв. във връзка с провеждане на Образователната програма. Средства в размер на 30 800 лв. са предоставени за награден фонд - книги, енциклопедии, флаш-памети и др., на общо 103 органи на съдебната власт.

Предоставените средства са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт.

Образователната програма се провежда за пета поредна учебна година, като през настоящата 2018/2019 г. в нея участват 161 съдилища и прокуратури, които работят със 180 училища в 87 населени места в страната. Над 430 магистрати и над 70 съдебни служители участват доброволно и безвъзмездно като лектори и наставници по Програмата, а по данни на Министерството на образованието и науката в нея са обхванати 14 030 ученици.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и граждански доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се провежда по инициатива на Висшия съдебен съвет съвместно с Министерството на образованието и науката и стартира през учебната 2014/2015 г. с участието на окръжни съдилища и окръжни прокуратури в 28-те областни градове.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд