Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съобщение до участниците в конкурса за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури

(обявен с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 03/30.01.2019 г.)

Във връзка с насрочения за 20.04.2019 г. (събота) ПИСМЕН ИЗПИТ, напомняме на всички кандидати:

- ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ подробно с реда и условията за провеждане на писмените изпити, регламентирани в Раздел ІІІ на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (обн. в Държавен вестник, бр.17/21.02.2017 г.)

Съгласно Наредбата, в изпитните зали НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ кандидати с мобилни телефони, компютри или други технически устройства, както и НЕ СЕ РАЗРЕШАВА ползването на съдебни и тълкувателни решения или друга съдебна практика. В тази връзка, явилите се на изпита следва да носят нормативни актове без такива приложения или при наличие на такава практика същата да е ограничена по начин, непозволяващ ползването й.

Влизането в сградата на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще се осъществява САМО откъм ул. „Св. Климент Охридски” № 6, през бариерата на вътрешния двор, вход – Централен корпус, като влизането на автомобили не е позволено.

Достъпът на участниците до залите ще бъде възможен след 7.00 часа. Писменият изпит ще започне в 09:00 ч., като кандидатите с входящи номера от 1 до 500 са разпределени в аудитория 272, ет. 3, а кандидатите с входящи номера от 501 до 723 са разпределени в аудитория 292, ет. 4, съгласно график, публикуван в раздела на конкурса на 22.03.2019 г. Пропускателният режим ще се осъществява от Главна дирекция „Охрана” към Министерство на правосъдието.

Уведомяват се кандидатите, че ОРГАНИЗАТОРИТЕ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА НЯМАТ АНГАЖИМЕНТ за осигуряване съхранението на мобилни телефони или други технически устройства, в случай, че такива бъдат намерени в тях след проверката с ръчни металдетектори от служителите на съдебна охрана.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд