Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС потвърди наложеното, със заповед на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, дисциплинарно наказание „забележка“ на Кирил Христов Николов – следовател в Следствения отдел на СГП

17 април 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ потвърди наложеното със заповед № 1218/13.03.2019 г. на Емилия Русинова – административен ръководител на Софийска градска прокуратура, дисциплинарно наказание „забележка“ на Кирил Христов Николов – следовател в Следствения отдел на СГП.

Заповедта административния ръководител на Софийска градска прокуратура, ведно с решението на Прокурорската колегия на ВСС, се прилагат към кадровото досие на следователя.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд